Szybkie mnożenie. Sprytne metody!

Mnożenie w pamięci sprawia ogromne trudności wielu uczniom. Zapoznaj się z metodami, które ułatwiają i przyspieszają obliczenia pamięciowe i pozwalają na mnożenie dużych liczb bez użycia kalkulatora.

Mnożenie przez 3

Podwój daną liczbę i do wyniku jeszcze ją dodaj.

Mnożenie przez 3

Mnożenie przez 4

Podwoić daną liczbę, a potem zrobić to samo jeszcze raz z wynikiem.

Mnożenie przez 4

Mnożenie przez 5

Podziel liczbę przez 2 i pomnóż razy 10 (czyli dopisz zero lub przesuń przecinek o jedno miejsce w prawo).

Mnożenie przez 5

Mnożenie przez 8

Podwajamy, podwajamy, podwajamy.

Mnożenie przez 8

Mnożenie przez 9

Mnożenie przez 10

Postaw na końcu 0 lub przesuń przecinek o jedno miejsce w prawo.

Mnożenie przez 10

Mnożenie przez 11

Dopisz zero i dodaj liczbę, którą mnożysz

Mnożenie przez 11

Mnożenie przez 12

Dopisz 0 a potem do wyniku dodaj dwa razy liczbę którą mnożyłeś

SPRAWDŹ SIĘ W TELETURNIEJU!

https://wordwall.net/embed/play/39384/866/506


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.